Hizmet Sözleşmesi

1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Bu sözleşme, hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır.) sağlayan, Pınar Mahllesi Çamlıbel Caddesi no:145/3 Sarıyer - İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Order Bilişim olarak anılacaktır.) ile https://www.orderbilisim.com (bundan sonra Site olarak anılacaktır.) üzerinden, https://www.orderbilisim.com ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan, kişi veya kurum (bundan sonra Siz veya Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen madde ve şartlar dahilinde imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
1.3. Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve İade Şartları İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve parçası niteliğinde olup, bu sözleşmenin kabul edilmiş olması tüm eklerinin de okunup, anlaşılarak kabul edildiği anlamına gelmektedir.

2- Sözleşmenin Konusu ve Amacı

2.1. İşbu sözleşme, Müşterinin site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde ve gönderdiği mesajlarında, kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Order Bilişim Hosting 'e ödeyeceği ücretleri düzenlemek amacı ile yazılmıştır.
2.2. Üyelik bilgileri, müşterinin kayıt olma sırasında girdiği bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınmaktadır. Müşterilerin üyelik bilgilerini doğru, eksiksiz ve hatasız girdiği varsayılarak işlem gerçekleştirilmektedir. Üyelik bilgilerinin, yanlış girilmesi, eksik veya güncel olmaması sebebi ile doğacak tüm zararlardan Müşteri sorumludur.

3- Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

3.1. Müşterinin sipariş olarak ilettiği hizmetler sipariş bedelinin ödenmesi kaydıyla Order Bilişim tarafından sağlanacaktır.
3.2. Order Bilişim tarafından sunulan, aylık, yıllık veya diğer ödeme planlarına istinaden, sipariş ekranında, müşterinin ödeme planı tercihine göre KDV dahil toplam tutar belirlenecektir. Hizmet bedelleri tahsil edilmedikçe, Order Bilişim’in hizmet verme yükümlülüğü yoktur.
3.3. Müşteri tarafından ilgili siparişin hizmet bedelinin ödenmesinin ve onaylanmasının ardından, Order Bilişim Hosting tarafından müşteriye sipariş detayında bulunan, sunucu bilgileri ve şifreleri iletilecektir. İlgili hesap ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup, bu konuda doğabilecek tüm zarar ve ziyandan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır.
3.4. Müşteri aldığı hizmet dahilinde, Order Bilişim tarafından, 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereği Order Bilişim’in sorumlu olduğu tüm konular ile ilgili verilecek talimat ve uyarılara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, hesabından faydalanırken Order Bilişim tarafından, Site üzerinde yayınlanan veya kendisine iletilen her türlü uyarı ve bildirime uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.5. Müşteri, Order Bilişim tarafından verilen hizmetlerin, yalnızca Order Bilişim mülkiyetinde olduğunu, hizmete ilişkin tüm program, yazılım ve içeriğin, tüm hakkının Order Bilişim’e ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri iş bu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu hizmetlerin aynısını veya benzerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.
3.6. Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu program veya yazılımları kullanarak erişim hakkı olmayan, hiçbir dosya veya içeriğe erişemez. Aksi halde bu konuda doğabilecek tüm zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olup, Order Bilişim’in uğrayacağı tüm zararı nakden ve defaten tanzim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
3.7. Müşteri kullanmakta olduğu hizmeti sırasında, yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi veya benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.8. Order Bilişim, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereği, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
3.9. Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman veya programlardan münhasıran kendisi sorumlu olduğunu ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun yine münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu konuda doğabilecek herhangi bir yaptırımdan dolayı, Order Bilişim’e hiçbir kusur atfedilemez.
3.10. Müşteri, kullandığı hizmetlerin içeriklerinden ve kullanımlarından kendileri sorumludur. Müşterinin hatalı kullanımlarından doğabilecek hiçbir zarar ve ziyandan Order Bilişim sorumlu değildir.
3.11. Müşteri, tüm verilerini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. Müşterinin yedekleme yükümlülüğünü ihlal etmesi üzerine meydana gelecek zarar ziyan veya kayıptan Order Bilişim sorumlu tutulamaz.
3.12. Müşteri Sınırsız/Limitsiz olarak kullandığı tüm kaynakların iyi niyet ve adil kullanım koşulları çerçevesinde kullanılması gerektiğini kabul eder. Kaynakların aşırı kullanımı veya kaynakların amacı dışında kullanımı gibi durumlarda Order Bilişim, Müşteriyi uyararak düzeltmesini isteyebilir ya da müşteriye bilgi vermeden hizmetini geçici olarak askıya alabilir.
3.13. Müşteri tarafından sipariş verilerek, ödemesi gerçekleştirilen Domain name (alan adı) tescil işlemleri Order Bilişim tarafından yürütülecektir. Tescil edilerek, ücreti ödenen Domain name’nin sahibi müşteridir. Order Bilişim, müşterinin talebi üzerine Domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşterinin talebi üzerine, Domain name üzerinde düzenleme, değişiklik ve transfer talepleri Order Bilişim Hosting tarafından gerçekleştirilecektir.
3.14. Domain Name (Alan adı) satılan bir ürün değil, ücreti belirli periyodlarla ödenerek kullanım hakkı sağlanan bir hizmettir. Bu sebeple alan adının bitiş süresinin içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir. Order Bilişim’in bu konuda herhangi bir hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü yoktur.
3.15. Order Bilişim, hiçbir gerekçe veya sebep iler sürmeden müşterinin kullandığı hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda, müşteriye hizmetinden kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul etmemesi veya ulaşılamaması halinde, hesabına bakiyesi gönderilerek hizmeti sonlandırılır.

4 - Süre
4.1. İşbu sözleşme, sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Order Bilişim 'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2. Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
4.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret konusunda meydana gelen değişikler saklıdır.)

5 - Ücret
5.1. İş bu sözleşmede, belirtilen hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek tutar sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen hizmet ücretlerine KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteriye KDV dahil toplam tutar gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2. Order Bilişim önceden haber vermeksizin fiyatlar üzerinden ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Türkiye Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
5.4. Ödemenin gecikmesi durumunda Order Bilişim kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
5.5. Order Bilişim, Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı müteakiben hizmet aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Müşteri hizmet süresini uzatmak için, ilgili ücretin hizmet süresi bitiminden önce ödenmesi zorunludur. Order Bilişim’in ödemelere ilişkin önceden haber verme veya hatırlatma yükümlülüğü yoktur.
5.6. Müşteri almış olduğu hizmetlerin ödemelerini ödeme yöntemi ayrımı olmaksızın Order Bilişim’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimde sipariş numarası, ödeme yapılan ürün veya hizmetin ismi ve ödeme yöntemi açık bir şekilde belirtilmelidir.

6- Hizmetin Geçici Olarak Veya Tamamen Durdurulması
6.1. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı veya paypal ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Order Bilişim, Müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını veya bir kısmını durdurma hakkını saklı tutar.
6.2. Ödemenin yapılmaması durumunda müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.
6.3. Order Bilişim’e veya çalışanlarına herhangi bir hakarette bulunmanız veya kaba davranış sergilemeniz durumunda, Müşteri hesabınız kapatılarak, hizmet veya hizmetleriniz askıya alınabilir veya kapatılabilir. Böyle bir durumda, herhangi bir iade yapılmaksızın üyeliğiniz sonlandırılacak ve sözleşme feshedilecektir.

7 - Fesih
7.1. Müşteri, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak, ödeme yükümlülüklerini, sorumluluk veya taahhütlerini yerine getirmediği takdirde veya üye bilgilerini kaydı sırasında beyan ettiği ancak daha sonradan güncelleyerek bilgilerin hatalı veya eksik olmamasının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Order Bilişim hiç bir ihtar ya da bildirime gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiç bir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7.2. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; hizmetin kalan süresine bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari-cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 30 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
7.4. Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8 - İletişim ve Bilgi Adresleri
8.1. Müşteri, Order Bilişim sistemi üzerindeki adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgilerini doğru olarak girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür.
8.2. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.3. Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen adresi kanuni tebligat adresi olup, söz konusu adresin değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi halinde, Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayılacaktır. İhtilaf halinde, Müşteri bu adrese yapılan tebligatı almadığı, içeriğinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamaz.
8.4. Order Bilişim, sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9 - Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
9.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Order Bilişim kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %7 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Order Bilişim 'in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.3. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Order Bilişim 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Ücret İade Şartları
10.1. Kiralık sunucu, paylaşımlı sunucu, Lisanslı ürünler ve SSL Sertifikaları hizmetleri için ücret iadesi bulunmamaktadır. Sipariş ancak mücbir sebep veya Müşteri kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde Order Bilişim’in kusurundan dolayı hazırlanmamışsa ücret iadesi yapılabilmektedir.
10.2. Order Bilişim, ücret iadesini, ücreti iade edilecek hizmetin durdurulmasından sonraki 7 iş günü içinde yapar.
10.3. Müşterinin kredi kartı ile yaptığı ödeme banka sistemi, paypal ile yapılan ödeme paypal sistemi üzerinden iade edilir. İade işlemi sırasında banka sisteminden kaynaklanan kesintilerden ve kur farklarından Order Bilişim sorumlu tutulamaz.

11 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12- Gizlilik Kuralları
12.1. Order Bilişim hizmetlerini kullanan müşterilerinin, isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini mahkemeler, savcılık makamları ve 13.2. maddede belirtilen idare makamlardan talep edilmesi durumları dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.
12.2. Order Bilişim, Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.
12.3. Order Bilişim Kredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında SSL ( Güvenli Bağlantı ) kullanılarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.
12.4. Order Bilişim, Müşteri itiraz etmediği sürece, hizmet verdiği sitelerin adreslerini ve hizmet türünü referans olarak sitesinde yayınlayabilir. Müşteri’nin sitesinin adresinin yayınlanmasına itiraz etmesi durumunda bu adres referans listesinden çıkarılır.
12.5. Order Bilişim, Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Comodo SSL tarafından sağlanan SSL Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alır.
12.6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Order Bilişim’e ait ve Order Bilişim tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, Order Bilişim’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde Order Bilişim’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

13- Mücbir Sebep
13.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
13.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

14- Delil Sözleşmesi Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Order Bilişim’e ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

15- Devir ve Temlik Yasağı Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Order Bilişim adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

16- Son Hüküm İş bu sözleşme bununla birlikte 16 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Order Bilişim’e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Order Bilişim gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

img
About
Biz Kimiz?
Gelişen Türkiye için Order Bilişim

Bilişim Firmasından Öte...

Kurulduğu günden itibaren sadece müşterilerinin memnuniyeti için çalışan bir kuruluş...

En İyi Sistemler

%100 kaliteli hizmet sunmak için en iyi teknolojik sistemleri bünyemizde kullanmaktayız.

Memnun Müşteriler

1000'lerce memnun müşteriye hizmet sağlamış bir bilişim firması olarak yolumuza devam ediyoruz.

Destek Hizmeti

Alanında tecrübeli destek ekibi ile müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunuyoruz.

img